Syndroom van Asperger

Mensen met het syndroom van Asperger zijn vaak beperkt in sociale interactie, hebben weinig interesses en zijn niet actief. Deze stoornis wordt doorgaans gezien als een milde vorm van autisme.

Als het gaat om planningsproblemen, anticipatieproblemen met betrekking tot consequenties van gedrag, problemen in de impulscontrole of concentratieproblemen, zien we vaak in de voorste hersengebieden afwijkingen in de hersenactiviteiten. Deze problemen kunnen zich uiten in overactiviteit of juist onderactiviteit.

Als het gaat om problemen met inzicht, overzicht en inschatting van sociale situaties, kunnen de problemen zich meer in de rechter hersenhelft voordoen. Ook hier geldt dat deze problemen zich kunnen uiten in overactiviteit of juist onderactiviteit. Bij pervasieve ontwikkelingsstoornissen is er vaak sprake van een verhoogd angstniveau, waarbij we met name in de rechter hersenhelft een verhoging van snelle hersenfrequenties waarnemen.

Resultaten en effectiviteit Neuroptimal Neurofeedback
De Neurofeedback trainingen zorgen ervoor dat er balans komt tussen alle hersengebieden en dat er meer samenwerking is tussen de linker en rechter hersenhelft. De Neurofeedback trainingen bevorderen betere hersenverbindingen in het neurale zenuwstelsel. Dit geeft meer innerlijke rust.

De Neurofeedback trainingen zorgen voor beter sociaal functioneren, een betere emotionele beheersing, meer inzicht en meer overzicht. Dit bevordert de zelfreflectie.

Kennis maken met NeurOptimal Neurofeedback?
Maak een geheel vrijblijvende afspraak voor een proeftraining tegen gereduceerd tarief. (zie: pagina tarieven en vergoedingen)