Coaching

Coaching vanuit de Cognitieve Therapie.

Cognitieve therapie is een kort durende psychotherapie die als behandelvorm toegepast wordt bij een breed scala van psychologische en psychiatrische problemen.

Cognitieve therapie legt de vaste denkpatronen, onderliggende voorveronderstellingen en overtuigingen bloot. Ons denken beïnvloed onze stemming en gedrag. Het denken is soms disfunctioneel en het evalueren en veranderen van disfunctionele gedachten heeft een positieve invloed op onze gevoelens en gedrag.

Samen gaan we op zoek naar de rode draad en de belangrijke thema’s in uw leven en de oorzaak waardoor u vastloopt. Vanuit dit bewustwordingsproces kunt u stappen voorwaarts zetten, uw doelstellingen realiseren en blijvende veranderingen in uw leven vorm geven.

NeurOptimal Neurofeedback is daarnaast goed inzetbaar om een optimaal resultaat te behalen. Het is een probaat hulpmiddel waardoor de behandeling met psychotherapie effectiever en efficiënter wordt en de interventies vanuit de coaching beter beklijven.