Fibromyalgie

Wat is fibromyalgie?

Fibromyalgie is een syndroom dat betrekking heeft op vezel, spiervezel, zenuwvezel (fibro) en spierziekte (myalgie). Het wordt gekarakteriseerd door spierpijn en drukpijnlijke punten verspreid over het lichaam. Het syndroom gaat vaak gepaard met verschillende algemene klachten zoals slaapstoornissen, moeheid, spierstijfheid en soms hoofdpijn. Een combinatie met het chronische vermoeidheidssyndroom komt regelmatig voor. De ervaringen in de praktijk laat zien dat bij patiënten met fibromyalgie ook botontkalking een serieus probleem vormt. Er worden vaak anti-depressiva of andere medicijnen voorgeschreven. Fibromyalgie komt voornamelijk voor bij vrouwen tussen de dertig en vijftig jaar.

Frustratiestress kan een belangrijke factor zijn in het ontstaan van fibromyalgie. Lange periodes van stress verzwakken ons immuunsysteem en het autonome zenuwstelsel. Pijn is vaak de oorzaak dat iemand minder actief wordt, en dat op zichzelf kan weer leiden tot meer stress en angstgevoelens en zelfs tot depressies. Die stress draagt ertoe bij dat de serotonine in de hersenen uitgeput raakt. Hierdoor wordt de pijn die men voelt weer heviger. Dan begint de kringloop opnieuw.

Zo’n negentig procent van de fibromyalgiepatiënten heeft een slaapprobleem. Het streven naar een goede nachtrust is prioriteit bij de behandeling van fibromyalgie aangezien in de diepe REM slaap de herstelfase plaatsvindt onder aanvoering van het HGH hormoon.

Bij mensen met chronische moeheid en fibromyalgie gaan klachten vaak samen met veranderingen in de hersenactiviteit. In het algemeen blijkt dat de hersenen minder geactiveerd worden, Mensen met chronische moeheid hebben deze onder activiteit vooral aan de voorkant van de hersenen. Bij fibromyalgie zijn deze langzame golven meer aanwezig naarmate er meer klachten zijn. De hersenactiviteit bij mensen met fibromyalgie hangen ook samen met de slaapstoornissen die deze mensen vaak hebben. Omdat de hersenen ’s nachts alerter zijn, worden mensen vaker wakker door bijvoorbeeld omgevingsgeluiden.

Bij mensen met chronische moeheid en fibromyalgie is de Neurofeedback Training erop gericht om de activiteit in de hersenen te verhogen, wat er toe kan leiden dat de moeheid afneemt. Bij mensen met fibromyalgie kan het verlagen van de alphagolven leiden tot betere slaappatronen.

Resultaten en effectiviteit NeurOptimal Neurofeedback
De ervaringen met de behandeling van slaapproblemen en moeheid zijn erg goed. Ook wetenschappelijk onderzoek geeft aanwijzingen dat Neurofeedback bij deze klachten behulpzaam kan zijn. U kunt verwachten dat u door de Neurofeedback Training sneller in slaap zult vallen dan voorheen en dat u wanneer u ’s nachts wakker wordt, gemakkelijker weer in slaap valt. Het kan ook zijn dat u minder vaak wakker wordt dan voorheen het geval was. Uw moeheidsklachten kunnen vervolgens afnemen. Bij mensen met fibromyalgie kan naast een verbetering in het slaappatroon er ook een verbetering plaatsvinden in klachten als spierpijn, hoofdpijn en moeheid. Bovendien kunnen bij deze mensen symptomen die lijken op een depressie of angst verminderen na het volgen van Neurofeedback Trainingen.

Behandelprincipes:
Het behandelprincipe moet erop gericht zijn dat een goede nachtrust wordt bereikt, allergieën worden vastgesteld en de voeding daarop wordt aangepast, een gezonde spijsvertering wordt hersteld, een evenwichtige zuur/base verhouding en het immuunsysteem wordt verbeterd.

Om een optimaal resultaat te bereiken is ondersteuning dmv hoogwaardige natuurlijke voedingssupplementen zoals Multi vitamine , B12, Magnesium en D3 een aanrader.

Deze zijn te verkrijgen in de praktijk.