Tarieven & Vergoedingen

Tarieven

U bent van harte welkom voor een geheel vrijblijvende kennismaking en  proeftraining tegen een gereduceerd tarief. Indien u besluit Neurofeedback Training te willen volgen, volgt een intake gesprek inclusief een Neurofeedback Training. Daarna kunt u kiezen voor enkele Neurofeedback Trainingen of om ze per 10, 20, 30 of 40 sessies bij vooruitbetaling tegen gereduceerd tarief in te kopen. 

Voor een optimaal resultaat zijn om mee te beginnen 2 trainingen per week aan te bevelen. Daarna kunnen de trainingen langzaam afgebouwd worden.

Proeftraining tegen gereduceerd tarief € 35,-

Intake + Training € 80,-

Consult € 65,-

Per pintransactie of contant te voldoen na afloop van elke sessie.

Pakketten:

10 Neurofeedback Trainingen €    650,-
minus 25,- korting bij vooruitbetaling is  €   625,-

20 Neurofeedback Trainingen € 1.300,-
minus 75,- korting bij vooruitbetaling is € 1.225,- 

30 Neurofeedback Trainingen – Prijsopgave op aanvraag

40 Neurofeedback Trainingen – Prijsopgave op aanvraag

*De tarieven zijn voor particulieren inclusief 21% BTW en voor bedrijven exclusief   21% BTW.

*Bij Neurofeedback Trainingen op locatie zullen reiskosten in rekening worden   gebracht.

*Pakketten zijn bij particulieren overdraagbaar aan gezinsleden.
Bij bedrijven aan andere medewerkers.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren geannuleerd te worden, anders zal het consult helaas in rekening gebracht moeten worden.

Vergoedingen

Zorgverzekeraar
De Neurofeedback Trainingen worden door de zorgverzekeraars niet vergoed.

Belastingdienst
De Neurofeedback Trainingen kunnen bij de belastingaangifte onder uitgaven voor “specifieke zorgkosten” worden opgevoerd of onder “coachingskosten” in het kader van loopbaan begeleiding

Bedrijven
Als werkgever kunt u de kosten van de Neurofeedback Trainingen van uw werknemer opgeven als zijnde Arbo kosten bij (deels) arbeidsongeschiktheid. Als werknemer kunt u wanneer u de Neurofeedback Trainingen voor uw loopbaan ontwikkeling volgt, mogelijk aftrekken als scholingskosten.

Leerling gebonden budget
Voor kinderen die in aanmerking komen voor het leerling gebonden budget ook wel “rugzakje” genoemd, kunnen opvoeders in overleg met de onderwijs instelling bepalen waaraan het budget wordt besteedt.

Meer informatie hierover kunt u lezen op www.oudersenrugzakje.nl

Persoons Gebonden Budget
Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdzorg (1-1-2015) zijn zij ook degene die het laatste woord hebben over hoe het persoonsgebonden budget (PGB) besteed mag worden. Hierdoor zijn restricties die eerder van toepassing waren nu in veel gevallen niet meer van kracht.

Bij gebruik van een PGB dient u er op te letten dat:
– Hulp gegeven wordt waarvoor het PGB bedoeld is (de jeugdhulp die in de beschikking van de gemeente staat).
– Afspraken vastgelegd worden in een zorgovereenkomst.

Op www.pgb.nl , de belangenvereniging van mensen met een PGB en www.svb.nl , de instantie die de gelden uitkeert, kunt u meer informatie vinden over het PGB.

Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)
Als u een WW, WIA of WAO uitkering van het UWV ontvangt dan kunt u bij het UWV een Individuele Re-Integratie Overeenkomst aanvragen. Samen met een door uzelf te kiezen re-integratiebureau kunt u dan een plan van aanpak maken en dit indienen bij het UWV.

Indien u herstellende bent van bijvoorbeeld een burn-out en weer terug wilt keren op de arbeidsmarkt kunt u de Neurofeedback Trainingen meenemen in dit plan van aanpak.  Zie voor meer informatie www.uwv.nl, www.iro-info.nl, www.kiesjereintegratiebureau.nl

Opmerking
Wijzigingen in wet- en regelgeving vanuit de Rijksoverheid kunnen van invloed zijn op de vergoedingen van de Neurofeedback Trainingen zoals hierboven genoemd. Laat u van te voren goed informeren over de voor u geldende regels.