Tarieven & Vergoedingen

Tarieven

U bent van harte welkom voor een geheel vrijblijvende kennismaking en kosteloze proeftraining. Indien u besluit Neurofeedback Training te willen volgen om van uw klachten af te komen, volgt een intake gesprek inclusief een Neurofeedback Training. Daarna kunt u kiezen voor enkele Neurofeedback Trainingen of om ze per 10, 20, 30 of 40 sessies bij vooruitbetaling tegen gereduceerd tarief in te kopen. Deze zijn overdraagbaar aan gezinsleden.

Voor een optimaal resultaat zijn om mee te beginnen 2 trainingen per week aan te bevelen. Daarna kunnen de trainingen langzaam afgebouwd worden.

Intake + Training € 80,-

Consult € 65,00

Per pintransactie of contant te voldoen na afloop van elke sessie.

Pakketten:

10 Neurofeedback Trainingen €    625,-

20 Neurofeedback Trainingen € 1.225,-

30 Neurofeedback Trainingen – Prijsopgave op aanvraag

40 Neurofeedback Trainingen – Prijsopgave op aanvraag

*Pakketten zijn bij particulieren overdraagbaar aan gezinsleden.
Bij bedrijven aan andere medewerkers.

Per pintransactie of bankoverschrijving te voldoen voor de eerste Neurofeedback Training

*De tarieven zijn voor partculieren inclusief 21% BTW en voor bedrijven exclusief 21% BTW.

*Bij Neurofeedback Trainingen op locatie zullen reiskosten in rekening worden gebracht.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren geannuleerd te worden, anders zal het consult helaas in rekening gebracht moeten worden.

Vergoedingen

Zorgverzekeraar
De Neurofeedback Trainingen worden door de zorgverzekeraars niet vergoed.

Belastingdienst
De Neurofeedback Trainingen kunnen bij de belastingaangifte onder uitgaven voor “specifieke zorgkosten” worden opgevoerd of onder “coachingskosten” in het kader van loopbaan begeleiding

Bedrijven
Als werkgever kunt u de kosten van de Neurofeedback Trainingen van uw werknemer opgeven als zijnde Arbo kosten bij (deels) arbeidsongeschiktheid. Als werknemer kunt u wanneer u de Neurofeedback Trainingen voor uw loopbaan ontwikkeling volgt, mogelijk aftrekken als scholingskosten.

Leerling gebonden budget
Voor kinderen die in aanmerking komen voor het leerling gebonden budget ook wel “rugzakje” genoemd, kunnen opvoeders in overleg met de onderwijs instelling bepalen waaraan het budget wordt besteedt.

Meer informatie hierover kunt u lezen op www.oudersenrugzakje.nl

Persoons Gebonden Budget
Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdzorg (1-1-2015) zijn zij ook degene die het laatste woord hebben over hoe het persoonsgebonden budget (PGB) besteed mag worden. Hierdoor zijn restricties die eerder van toepassing waren nu in veel gevallen niet meer van kracht.

Bij gebruik van een PGB dient u er op te letten dat:
– Hulp gegeven wordt waarvoor het PGB bedoeld is (de jeugdhulp die in de beschikking van de gemeente staat).
– Afspraken vastgelegd worden in een zorgovereenkomst.

Op www.pgb.nl , de belangenvereniging van mensen met een PGB en www.svb.nl , de instantie die de gelden uitkeert, kunt u meer informatie vinden over het PGB.

Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)
Als u een WW, WIA of WAO uitkering van het UWV ontvangt dan kunt u bij het UWV een Individuele Re-Integratie Overeenkomst aanvragen. Samen met een door uzelf te kiezen re-integratiebureau kunt u dan een plan van aanpak maken en dit indienen bij het UWV.

Indien u herstellende bent van bijvoorbeeld een burn-out en weer terug wilt keren op de arbeidsmarkt kunt u de Neurofeedback Trainingen meenemen in dit plan van aanpak.  Zie voor meer informatie www.uwv.nl, www.iro-info.nl, www.kiesjereintegratiebureau.nl

Opmerking
Wijzigingen in wet- en regelgeving vanuit de Rijksoverheid kunnen van invloed zijn op de vergoedingen van de Neurofeedback Trainingen zoals hierboven genoemd. Laat u van te voren goed informeren over de voor u geldende regels.