NeurOptimal® Neurofeedback in het Bedrijfsleven

Investeren in preventie: Omdat voorkomen béter is!

Optimaal kunnen presteren is in het bedrijfsleven van groot belang. Het is belangrijk dat het hoofd leeg en rustig is zodat de aanwezige kennis, vaardigheden en talenten volledig benut kunnen worden.

Het komt helaas vaak voor dat managers en medewerkers te lang doorgaan. Hierdoor ontstaat het risico dat men langzaam uitgeblust raakt.

Duurzame inzetbaarheid
Mede ten gevolge van de huidige economische ontwikkelingen staan werknemers en managers steeds meer onder druk. We zijn nu eenmaal een targetgerichte maatschappij waarin resultaat in klinkende munt weergegeven wordt. Uiteraard heeft ook deze munt zijn keerzijde. De uitval wegens stress gerelateerde klachten is nog nooit zo hoog geweest en neemt de afgelopen jaren alleen maar toe.

Stress op de werkvloer veroorzaakt een derde van het werk gerelateerde ziekteverzuim. Psychische klachten zijn lastig te herkennen voor werkgevers. Bent u er samen met uw medewerker op tijd bij, dan kunt u erger voorkomen.

Belangrijke signalen zijn:
– De motivatie en betrokkenheid van de medewerker nemen af
– De medewerker is vaker ziek
– De medewerker raakt sneller geïrriteerd en heeft meer moeite om te relativeren
– De prestaties worden minder

Gezonde medewerkers
Iedere werkgever en manager wil gezonde en vitale werknemers. Werknemers die goed in hun vel én op de juiste plek zitten, zijn voor de werkgever het meest productief. Gezondheid is van primair belang voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden en daarmee cruciaal voor participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Omgekeerd kan werk ook bijdragen aan een evenwichtig en gezond bestaan.

Behoud van goede medewerkers
Naast het individuele persoonlijke leed heeft uitval door burnout ook voor uw onderneming grote organisatorische en financiële gevolgen. De mensen die door burnout uitvallen zijn vaak de meest betrokken, hardst werkende en betrouwbaarste medewerkers.
Werkdruk verlichting
Uitval heeft nare bijwerkingen. Het werk blijft liggen of moet door andere collega’s worden opgepakt, hetgeen leidt tot een hogere werkdruk binnen het team. Wanneer een medewerker gezond blijft, hoeft zijn werk niet overgenomen te worden.

Kostenbesparing
Bedrijven die werk hebben gemaakt van duurzame inzetbaarheid hebben de ervaring dat de baten de kosten daarvan ontstijgen.

Stress gerelateerd arbeidsverzuim kan met behulp van Neurofeedback Training worden voorkomen.

Resultaten en effectiviteit NeurOptimal Neurofeedback
Neurofeedback Training maakt de hersenen veerkrachtiger en flexibeler. Dit verhoogt het geestelijke en lichamelijke prestatievermogen en is daarom zeer effectief toe te passen in het bedrijfsleven.