Dynamische Neurofeedback

Neurofeedback Training heeft in Nederland de laatste tien jaar een grote vlucht genomen. Deze werkwijze kreeg vooral bekendheid door zijn toepassing bij kinderen met ADHD en blijkt in de praktijk voor hen een veilig en goed alternatief voor medicatie te zijn. Maar Neurofeedback beperkt zich niet tot aandoeningen of probleemgebieden. In feite komt een ieder voor de training in aanmerking. Onze hersenen spelen een centrale rol in onze lichamelijke en psychofysiologische processen. En de effecten van de trainingen zijn dan ook op alle lagen prettig merkbaar: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Neurofeedback leert het centraal zenuwstelsel optimaler te functioneren en wordt ook wel fitness voor het brein genoemd.

Verschillende stromingen
Er zijn verschillende stromingen in het veld van Neurofeedback met ieder hun eigen technologie en visie. Er is een grote groep trainers, voornamelijk psychologen, die werken op basis van een QEEG (kwantitatief EEG).
Dit houdt in dat de trainer aan de hand van een eerste algehele meting van de hersenactiviteit enkele hersengolf frequenties selecteert die afwijkend zijn ten opzichte van een normatieve database, ofwel afwijkend in vergelijking met wat een ‘gemiddeld brein’ zou doen. In de daarop volgende periode worden specifieke frequenties (bijvoorbeeld thèta, 3-7 hertz of alpha,8-13 hertz) omhoog of omlaag getraind in de richting van de beoogde waarde.

In ons land wordt inmiddels veel onderzoek gedaan naar deze benadering, die ervan uitgaat dat Neurofeedback gebaseerd is op operante conditionering. Internationaal gezien onderscheiden de Nederlandse onderzoeken zich door de hoogwaardige kwaliteit.

Sinds een jaar of vijftien is een andere benadering in opmars die het best aangeduid kan worden met integrale of dynamische Neurofeedback. Integraal omdat dit instrument in iedere sessie met het ‘gehele’ hersengolf frequentiespectrum (0-64 hertz) werkt. Dynamisch omdat de software zich voortdurend aanpast aan de responsen van het brein op de training zelf. Er is geen sprake van een diagnosticerende meting die een behandelplan uitzet voor de daarop volgende periode. In plaats daarvan monitort de software op continue wijze de hersenen en geeft feedback op de momenten waarop, ergens in de frequentiegebieden, turbulentie optreedt. Turbulentie in het EEG-signaal duidt op instabiliteit; het zijn momenten waarop de hersenen dreigen te ontsporen en geneigd zijn in hun beperkende patronen en onnodige processen te vervallen.

NeurOptimal dynamische Neurofeedback Training
Dynamische Neurofeedback Training stuurt het brein niet een bepaalde richting op maar informeert enkel de hersenen. De software laat hen, op een fundamenteel aspect van hun functioneren, weten wat ze aan het doen zijn. Wat de hersenen met deze informatie doen is aan hen. Het zelf-organiserende vermogen van het brein staat voorop en de trainer faciliteert en begeleidt het transformatieproces.
Nederland kent inmiddels vele trainers die met dit adiagnostische en non-invasieve instrument werken.

Hoe gaat NeurOptimal dynamische Neurofeedback in zijn werk
In het geval van dynamische Neurofeedback
Training hoeft de cliënt niets te doen. De training werkt met onbewuste processen. Een groot deel van de feedback wordt enkel door het brein waargenomen en is voor de cliënt zelf niet zichtbaar of hoorbaar.

Hij zit in een comfortabele stoel en luistert naar muziek of kijkt naar een film. Sensoren op het hoofd meten de hersenactiviteit en voeren deze het computerprogramma in. De mathematica in de software sluit nauw aan bij de taal die het centraal zenuwstelsel met zichzelf spreekt. Wanneer de software turbulentie in het EEG-signaal bespeurt, worden geluid en beeld gedurende een microseconde onderbroken. Deze minieme interrupties die precies samenhangen met zijn unieke momenten van disfunctioneren vormen de feedback voor het brein.