Spanningshoofdpijn, Clusterhoofdpijn en Migraine

Bij migraine ontstaat een plotselinge hoofdpijn, die gepaard kan gaan met misselijkheid en braken. Daarnaast is men overgevoelig voor licht en geluid. Een migraineaanval duurt minimaal vier uur en is meestal na een dag (soms twee tot drie dagen) over. Het aantal aanvallen varieert sterk. Bij vrouwen treden de aanvallen vaak op tijdens de menstruatie. Migraine komt veel meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Ook komt migraine in bepaalde families meer voor.

Symptomen
Bij kinderen kunnen de symptomen anders zijn: buikpijn, overgeven, verwardheid, waarna alsnog hoofdpijn volgt. Het is mogelijk dat een persoon met migraine voor de aanval last heeft van een aura: het blikveld verandert, men ziet lichtjes en flikkeringen. Ook tintelingen in een lichaamshelft kunnen optreden. Na ongeveer een half uur verdwijnen de verschijnselen om plaats te maken voor de “normale” migraine.

Naast migraine bestaan er ook andere soorten hoofdpijn. Stress, spanning en slapeloosheid kunnen ook hoofdpijn veroorzaken. Deze hoofdpijn is geen migraine, maar kan het dagelijks leven wel ernstig verstoren.

Clusterhoofdpijn komt met name bij mannen voor. Er ontstaat een gekmakende, bonzende pijn rond één oog die kan uitstralen naar de slaap of kaak. Er is geen sprake van misselijkheid of braken. Een aanval duurt gewoonlijk niet langer dan een half uur, maar komt gedurende enkele weken tot maanden meerdere keren per dag voor. Hierna volgt een periode zonder aanvallen.

Diverse soorten hoofdpijnen laten veranderingen zien in de activiteit van de hersenen. Het meest onderzocht en behandeld met Neurofeedback is migraine. Een migraine-aanval gaat meestal gepaard met afwijkende hersenactiviteit. Ook tussen twee aanvallen, wanneer de cliënt geen klachten heeft, is de activiteit vaak afwijkend. Het meest opvallend is de verhoogde activiteit van de hersenen voor en tijdens een aanval en de verlaagde activiteit na een aanval.

Resultaten en effectiviteit NeurOptimal Neurofeedback
Binnen 10 behandelingen leidt Neurofeedback al tot een afname van de frequentie van aanvallen

De ervaringen met de behandeling van hoofdpijn en migraine zijn erg goed. Ook wetenschappelijk onderzoek geeft aanwijzingen dat Neurofeedback bij deze klachten behulpzaam kan zijn. In het begin van het behandeltraject merkt de cliënt wel nog dat een aanval eraan lijkt te komen, maar deze zet niet door. Na enkele sessies is er nog een gevoel van moeheid te bespeuren op momenten dat eigenlijk een migraine-aanval zou plaatsvinden. U kunt uiteindelijk verwachten dat u door de Neurofeedback Trainingen minder vaak een migraine-aanval zult krijgen. De periode tussen twee aanvallen kan steeds langer worden. Uiteindelijk kan het zo zijn dat de migraine-aanvallen helemaal niet meer voorkomen. Bij andere vormen van hoofdpijn kan het zijn dat de intensiteit van de hoofdpijn vermindert en de hoofdpijn minder vaak zal voorkomen en minder lang aanhoudt.

Neurofeedback kan een verbetering geven in onder andere de volgende klachten: aandacht en concentratie, geheugen, overgevoeligheid voor licht en geluid, hoofdpijn, slaapproblemen, moeheid en duizeligheid.

Om een optimaal resultaat te bereiken ontvangt u een orthomoleculair voedingsadvies bij hoofdpijn (migraine) als ondersteuning van de Neurofeedback Trainingen.