Depressie

Wanneer een neerslachtige bui lang aanhoudt en ernstige problemen veroorzaakt, kan er sprake zijn van een depressie. Er zijn verschillende vormen van een depressie. Een depressie kan variëren van licht tot ernstig, kan in episodes voorkomen of continu aanwezig zijn.

Resultaten en effectiviteit NeurOptimal Neurofeedback Training
Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van Neurofeedback bij depressie. De resultaten zijn positief en behandeling van depressie en somberheid is dan ook goed wetenschappelijk onderbouwd. U kunt verwachten dat uw depressieve klachten gedurende de behandeling langzaam afnemen. De stemming verbetert bij depressie en eventuele bijkomende klachten als moeheid, slaap- en concentratieproblemen kunnen ook verbeteren. Tevens kan er een verbetering optreden in het zelfvertrouwen en een vermindering van vermijdend gedrag.

Om een optimaal resultaat te bereiken ontvangt u een orthomoleculair voedingsadvies bij depressie als ondersteuning van de Neurofeedback Trainingen.